انواع پلاک استیل و تفاوت استیل خالص با استیل نا خالص و نحوه تشخیص آنها

مقالات ساین صمیر   –   14 . شهریور . 1398

ساخت پلاک استیل

در حرفه پلاک سازی پرکاربردترین رنگهای استیل مورد استفاده به ترتیب زیر می باشند: انواع پلاک استیل

استیل طلایی براق

استیل طلایی مات(استیل طلایی خش دار)

استیل براق (نقره ای)

استیل مات(استیل نقره ای خش دار)

پلاک های براق مانند آینه هستند، باعث انعکاس نور می شوند چنانچه اگر روبروی آن قرار گیرید تصویر خود را در آن می بینید اما طرح حک شده بر روی پلاک استیل براق به سختی خود را نمایان می کند. به این دلیل است که پلاک های استیل مات محبوبیت بیشتری نسبت به استیل براق دارند.

استیل ها از نظر جنس به دو دسته استیل خالص و استیل ناخالص تقسیم می شوند که در میان سازنده های پلاک استیل به پلاک استیل نگیر و پلاک استیل بگیر معروف هستند.

تفاوت پلاک استیل نگیر با پلاک استیل بگیر در ناخالصی آهن موجود در استیل می باشد.

پلاک استیل نگیر  بدون ناخالصی آهن و پلاک استیل بگیر دارای ناخالصی آهن می باشد.

پلاک استیل بگیر در مجاورت آفتاب و رطوبت زنگ می زند امّا برای پلاک استیل نگیر در آفتاب و باران هیچ مشکلی رخ نمی دهد.

  • پلاک استیل سردرب اتاق

  • پلاک استیل صنعتی

  • پلاک فلزی مشخصات

راهکار تشخیص پلاک استیل نگیر از پلاک استیل بگیر

برای تشخیص پلاک استیل نگیر با پلاک استیل نگیر می توان از یک آهن ربای معمولی استفاده کرد به این صورت که آهن ربا را به پلاک استیل نزدیک می کنیم اگر آهن ربا به پلاک استیل چسبید پلاک استیل بگیر و اگر نچسیبد، پلاک استیل نگیر می باشد.

در حقیقت واژه پلاک استیل بگیر و پلاک استیل نگیر از اینجا می آید که پلاک استیل بگیر به دلیل نا خالصی آهن، آهن ربا را به خود می گیرد و پلاک استیل نگیر به دلیل عدم وجود ناخالصی آهن، آهن ربا را به خود نمی گیرد.

اینستاگرام صمیر